Poruchy spánku

Spánek tvoří téměř třetinu našeho života a díky regeneraci ve spánku je naše tělo schopno fungovat. Jak kvalitní je náš spánek ovlivňují fyziologické procesy v životě jako je např. těhotenství nebo stáří, a patologické procesy, mezi něž řadíme deprese, Alzheimerovu chorobu, astma bronchiale, gastritické potíže nebo epilepsii a další.

Ve spánku se pravidelně střídají dvě fáze REM a nonREM, kdy REM je aktivní fáze, ve které se zdají lidem sny a nonREM je fází pasivní – hlubokého spánku. Ideální délka spánku jje 6–9 hodin, kdy se v 90 minutových intervalech střídají obě fáze. S věkem však délka spánku klesá.

Porucha spánku se nazývá insomnie a vyskytuje se u 10–20 % populace. Projevuje se přímou poruchou usínání, častým probouzením se v noci nebo předčasným probouzení. Po nekvalitním spánku příchází únava, poruchy koncentrace, nálady atd.

Nefarmakologickou léčbou nespavosti je dodržování zásad spánkové hygieny:
1, vstávat a chodit spát přibližně ve stejnou dobu
2, omezit nebo se zcela vyhnout spánku přes den
3, odpoledne omezit nápoje s kofeinem
4, pravidelná pohybová aktivita během dne ne však těsně spaním
5, dobře větraná místnost, chladno a tma
6, odstranění televize a dalších rušivých předmětů z místnosti

Pro léčbu nespavosti si pacient může vybrat ze široké škály potravních doplňků, čajů a bylinných preparátů. Účinnými látkami v nich jsou především třezalka tečkovaná, meduňka lékařská, chmel otáčivý, kozlík lékařský, mučenka pletní a levandule lékařská. V případě, že problémy přetrvávají i po dodržování zásad spánkové hygieny a používání bylinných preparátů je nutno navštívit lékaře, který zahájí léčbu medikamentozně.